Je leest op dit moment de privacy verklaring van Van der Ham voor ogen. Wij zijn een optiekbedrijf met als doelstelling optische oplossingen te leveren in de zin van brillen en contactlenzen, welke individueel worden aangemeten. Binnen dat kader proberen wij ook de merkbeleving van brillen te bevorderen. Denk hierbij aan het geven van advies en het ontwikkelen van visuele uitingen in reclamevorm. Daar kunnen je naw-gegevens voor worden gebruikt.


Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Van der Ham voor ogen verzameld worden.

Dit gebeurt practisch alleen bij de aanmeting en/of aanschaf van individueel aangemeten optische hulpmiddelen. Waarom? Omdat deze artikelen zeer persoonlijk aangemeten zijn en we, voor het terugzoeken in onze software daarbij absoluut geen fouten kunnen veroorloven.

Jouw gegevens zullen niet verzameld worden als jij Van der Ham voor ogen benaderd via de website. Deze is puur informatief bedoeld. De website van Van der Ham voor ogen verzamelt alleen gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics 8.9.


BHosted

De e-mail van Van der Ham voor ogen wordt gehost bij BHosted. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails daar opgeslagen op de servers.

De website en back-ups van de website worden ook gehost bij BHosted.


Opslag periode

Jouw gegevens worden voor minimaal zeven jaar bewaard door Van der Ham voor ogen, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.


Het sturen van e-mail

Op het moment dat je contact opneemt met Van der Ham voor ogen via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.


Beveiliging

Software en database zijn alleen toegankelijk door een wachtwoordbeveiliging.

Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.  Bovendien rust op alle medewerkers van Van der Ham voor ogen een zwijgplicht op het  omgaan met uw gegevens.

 

Recht op inzage

Je hebt het recht om te allen tijde jouw gegevens op te vragen, over producten waar reeds eerder voor betaald is. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Van der Ham voor ogen. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.


Recht op rectificatie

Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Van der Ham voor ogen.


Recht op overdracht

Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Van der Ham voor ogen opgeslagen liggen omtrent producten waar reeds eerder voor betaald is, in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Van der Ham voor ogen al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij of bij voorkeur jouwzelf.


Recht op wissen van gegevens

Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Van der Ham voor ogen vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.


Recht op het indienen van een klacht

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Van der Ham voor ogen niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.


Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wil jij niet dat Van der Ham voor ogen jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via persoonlijke weg in de winkel van Van der Ham voor ogen op vertoon van een (kopie) id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, leesbaar zijn. Het streven is om binnen een week te reageren.


Plichten

Van der Ham voor ogen verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Van der Ham voor ogen. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van deze diensten of producten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Van der Ham voor ogen de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn de gegevens die jij hebt gedeeld met Van der Ham voor ogen met anderen partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst zoals declaraties via FAMED), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Van der Ham voor ogen behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Van der Ham voor ogen dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Van der Ham voor ogen te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.


Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via de contactgegevens op de website


Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.